l
 

Om mig 

Jag började arbeta med psykisk ohälsa som psykiatrisjuksköterska och har därefter vidareutbildat mig till legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i KBT. Under mina 30 år har jag skaffat mig en bred kompetens avseende psykiska svårigheter men har också fördjupat och specialiserat mig i en del diagnoser som t.ex. ångestproblematik och då framförallt OCD samt vid PTSD, där jag är licensierad i Prolonged Exposure behandling.

Jag har gedigna erfarenheter av behandling av personlighetsstörningar och självskadeproblematik och har arbetat i 10 år med DBT (Dialektisk beteendeterapi). 

Det finns också möjlighet till behandling utifrån Medveten närvaro - Mindfulness.

E-postadress