l
 

Övrigt

Jag erbjuder även handledning till arbetsgrupper samt utbildningar och föreläsningar.

Jag har bl.a. föreläst vid Universitetet i Lund på psykologprogrammet om beteendeanalys, på steg 1 programmet om borderline personlighetsstörning och PTSD samt föreläsningar och kurser om ADHD för olika verksamheter.


 

 

 

 

 

 


 


 


 


                                                                                                                                            

 

 

 

E-postadress