l
 

Behandlingsområden 

Ångestproblematik

Tvångsbeteenden (OCD)

Trauma/PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom)

Socialfobi

Panikångest

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Stress och utbrändhet

Depression

Bipolär sjukdom

Personlighetsstörningar

Självskadebeteenden

ADHD/ADD

Tics och tourettes

Sömnproblematik

Färdighetsträning, t.ex. relationsfärdigheter.

 

 


 


 


 


 


 


 


 

 

 


 


 


 


 


 


 

                                                                                                                                                                                                

Konfigurera denna hämtningswidget

E-postadress