l
 

 Ackreditering

 ____________________________________________________________________________________________________________

Jag är ackrediterad psykoterapeut via Region Skåne och behandlingen kommer att ske inom ramen för KBT.

Jag är ackrediterad för både långa och korta KBT- behandlingar.

En kort behandling är upp till 13 sessioner och en lång behandling innebär upp till 25 sessioner.

Du behöver en remiss från din vårdcentral och använda högkostnadskort och därefter får du frikort.

Du kan också söka behandling hos mig som privatperson och då betalar du arvodet själv.

E-postadress