l
 

 Ackreditering

 ____________________________________________________________________________________________________________

Jag är ackrediterad legitimerad psykoterapeut via Region Skåne och behandlingen kommer att ske inom ramen för KBT.

Jag är ackrediterad för lång KBT- behandling.

En KBT behandling på remiss innebär upp till 25 sessioner.

Du behöver en remiss från din vårdcentral och använda högkostnadskort och därefter får du frikort.

Du kan också söka behandling hos mig som privatperson och då betalar du arvodet själv.

E-postadress